Menüü

Ehitusvigadest üldiselt

Mis on ehitusvigade andmebaas?

Ehitusvigade andmebaas on töövahend ja infoallikas nii praktiseerivale insenerile ja ehitusjuhile, esmatasandi juhtidele ja eestöölistele kui ka üliõpilasele ning kutsekooli õpilasele, aga ka õppejõududele ja õpetajatele. Andmebaasi on koondatud informatsioon praktikas asetleidnud juhtumitest, mis on negatiivselt mõjutanud ehitise elukaart. Negatiivseks mõjutajaks võib olla näiteks vigane ehitusprojekt, ehitustööde käigus tehtud mittenõuetekohane töö, omanikujärelevalve poolt langetatud vale otsus või eksimused hooldamisel ja käitamisel.

 

Mis on ehitusvigade andmebaasi eesmärk?

Ehitusvigade andmebaasi eesmärgiks on koondada korduma kippuvad ehitiste projekteerimise, ehitamisega ja haldamisega seotud tüüpsed vead, eesmärgiga selliste vigade esinemist näitlikustada ja seeläbi vigade esinemist vähendada. Jooksvalt täiendatava infokogu üheks eesmärgiks on kujundada ka projekteerimise- ja ehitussektori head tava.

 

Kuidas on vigade kaardid koostatud?

Vigade kaartide koostamisel võetakse aluseks praktikas toimunud juhtumid. Veakaardil kirjeldatakse asjaolu, milles konkreetne ehitusviga seisneb. Vea olemusest ja tõsidusest arusaamiseks on seejärel kirjeldatud probleeme, mida kirjeldatud ehitusviga võib endaga kaasa tuua. Kui ehitusviga on põhjustanud tagajärgi, siis kirjeldatakse neid. Kui viga on avastatud enne tagajärgi, siis on oluline teada, kuidas olukorda lahendada. Selleks on veakaardil kirjeldatud võimalusi, kuidas viga parandada. Vea vältimiseks viidatakse veakaardil hea tava kohasele lahendusele.