Menüü

Andmekaitsealane teavitus

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

 

Ehitusvigade andmebaasi kasutamisele ja haldamisele kohaldatakse MTÜ Ehitusinseneride Liit (EEL) poolt kinnitatud privaatsustingimusi. Privaatsustingimused põhinevad andmekaitse üldregulatsioonile GDPR art 15.

 

Käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta ehitusvigade andmebaasi kasutajate privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

Isikuandmed on mis tahes teave füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave tema poolt ehitusvigade andmebaasi, ehitusviga.ee, teenuste kasutamise kohta.

 

EEL, kui ehitusvigade andmebaasi haldaja, töötleb nende isikute andmeid, kes kasutavad andmebaasi ehitusviga.ee.

 

Andmebaasi ehitusviga.ee keskkonnas kirjeldatud ehitusvead on anonüümsed.

 

Kasutades ehitusvigade andmebaasi, ehitusviga.ee, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega vastavalt EELi privaatsustingimustele.

 

Isikuandmete eest vastutav töötaja ja volitatud töötleja

 

EELi isikuandmete töötlemise eest vastutav töötaja on EELi tegevdirektor. Tegevdirektori kontaktid: Tiia Ruben, tel. +372 660 4524, e-post: info@ehitusinsener.ee.

 

Ehitusvigade andmebaasi, ehitusviga.ee, isikuandmete volitatud töötleja on tegevdirektori abi. Tegevdirektori abi kontaktid: Anne-Ly Meikas, tel. +372 660 4524, e-post: annely.meikas@ehitusinsener.ee

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 

EEL töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Ehitusvigade andmebaasi haldamine ja arendamine;
  • Ehitusveast teavitamise kontrollimine ja analüüsimine;
  • Ehitusvigade andmebaasi kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;
  • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.

 

EELi poolt töödeldavad isikuandmed

 

  • Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;
  • Ehitusveast teavitamise käigus tekkivad andmed (nt isikukood või sünniaeg);
  • Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;
  • Muud isikuandmed, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

 

Isikuandmete jagamine ja säilitamine

 

EEL ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ega jaga neid kolmandatele osapooltele, va riiklike järelevalveasutuste põhjendatud nõudmisel (nt TTJA);

 

EEL säilitab isikuandmeid kuni need on ehitusvigade andmebaasi eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja kuni on vaja täita lepingutest või seadusest tulenevaid kohustusi.

 

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 02.02.2020.a.