Menüü

Tööstushoone raudbetoontalade sarrustuse vigane lahendus

Ehitusvea kaart Nr: 11
Avalikustamise kuupäev: 15.06.2021

1. Vea kirjeldus

Tootmishoone alasarrustatud raudbetoontalade nõutava kandevõime puudumise tõttu tekkisid juba esimeste TT-tüüpi katuslaepaneelide paigaldamisel suured talade läbivajumid. Selgus, et põhjus oli projekteerimisel tehtud kümnekordses veas. Üks insener alustas sisejõudude määramist vanade ühikutega (tf, tf·m), mida teine pidas sarruse ja muude parameetrite määramisel uuteks ühikuteks (kN, kN·m). Nii üllatav kui see ka pole, aga on võimalik! Seega oli alumine tõmbesarrus vajalikust oluliselt väiksem.

 

2. Veast põhjustatud probleemid

Laepaneelidega koormamisel tekkisid talade ohtlikud läbivajumised (avariieelne seisund). Talade täies ulatuses koormamisel oleks tulemuseks olnud talade varing.

 

3. Vea kõrvaldamine

Talad tugevdati terasest sprenglersõrestikuga (vt joonis 1), mis, nagu selgus, oli odavam variant kui talade asendamine uute raudbetoontaladega.

 

Joonis 1. Terasest sprengelsõrestikuga tugevdatud tala

 

4. Hea ehitustava kohane lahendus

Kirjeldatud vigu oleks saanud vältida projektlahenduse vajaliku kontrolliga.

 

Muud märkused

Ehituskonstruktsiooni arvutusi ja konstruktsiooni töö analüüsi tuleb teha võimalikult põhjalikult, kasvõi esialgsete lihtsate rusikavalemitega. Sellist lihtsustatud viisi vigade leidmisel tuleks rakendada ka arvutusprogrammidega saadud arvutustulemuste kontrollimisel, seejuures alustada kasvõi konstruktsioonisõlmede tasakaalutingimuste kontrollimisega.

Eriala:
Hoonete ehitus, Üldehitus
Tegevus:
Raudbetoonist tala projekteerimine