Menüü

Lodža raudbetoonist piirdepaneelide kinnitusvead ja varing

Ehitusvea kaart Nr: 5
Avalikustamise kuupäev: 05.11.2019

1. Vea kirjeldus

 

Osa nõukogude ajal ehitatud suurpaneelelamute lodžade piirdeid on valmistatud raudbetoonpaneelidest (vt joonised 1 ja 2). Need on kinnitatud ning toetuvad all servas lodža põrandale kahes punktis. Ülemised nurgad on kinnitatud mõlemast otsast lodža külgseinte külge. Nii alumised kui ka ülemised kinnitused on tehtud 63 x 63 x 4 mm ja 60 mm pika nurkterase abil, mis on keevitatud vastavalt lodža põranda servas ja külgseintes olevate tarilappide külge. Nende paneelide mass on 800…900 kg. Seega lodža välispiirdepaneelid ripuvad keevisliidete abil välisfassaadil. Kahjuks oli ehitamise ajal ühe neljandal korrusel paikneva ülemise nurga üks nurkterasest ühendusdetail asendatud Ø 12 mm keevterasest vardaga (vt joonis 1). Nähtavasti oli sellesse vardasse juba painutamise ajal tekkinud ka pragu, mis võis aja jooksul edasi areneda ja lõpuks oli prao kohal purunemise ajal alles veel umbes 0,5 mm paksune serv, mis ei suutnud enam mõjuvaid jõude kanda (prao pind oli praktiliselt kogu ristlõike ulatuses roostes).

 

2. Veast põhjustatud probleemid

 

Rõdu raudbetoonist piirdepaneeli mitteprojektikohased, ja lisaks teadmata ajal tekkinud praoga, (keevteras) kinnitussidemed purunesid ja raske piirdepaneel kukkus neljandalt korruselt tänavale.


Tuleb märkida, et need kinnitussõlmed asuvad välistingimustes, aga kahjuks ei ole need nõutaval määral korrosiooni eest kaitstud ning korrosioonikahjustused on kohati üsna ulatuslikud (vt joonis 3).

 

3. Vea kõrvaldamine

 

Edasiste ootamatuste vältimiseks tuleb kõik need suurpaneelhoonete lodžade piirdepaneelide kinnitused põhjalikult üle vaadata, vajadusel kinnitused tugevdada ning ühendussõlmedele teha parem korrosioonikaitse.

 

4. Hea ehitustava kohane lahendus

 

Kirjeldatud lahendust – konstruktsiooni – tuleks edaspidi vältida, kuna see ei ole töökindel. Rasked lodšapiirde raudbetoonpaneelid on soovitav asendada kergema konstruktsiooniga ja töökindlamate kinnitustega.

 

Joonis 1. Rõdupiirde mitteprojektikohane keevterasest kinnitus

 

Joon 2. Raudbetoonist rõdupiirde toetus rõduplaadi servale

Joonis 3. Rõdupiirde alumise serva läbiroostetanud kinnitus

 

Muud märkused

 

Kirjeldatud konstruktsiooniga laialdaselt levinud lodžade raudbetoonist piirded ja nende kinnitused tuleb kõik hoolikalt  üle kontrollida, defektid registreerida ja seejärel tugevdada.

Eriala:
Hoonete ehitus, Üldehitus
Tegevus:
Ehitamine