Menüü

Ehitusveast teatamine

Ehitusvigadest teavitamise eesmärgiks on koguda informatsiooni praktikas esinevatest ehitusvigadest. Ehitusvead kirjeldatakse nn veakaartidel, mis kuvatakse andmebaasi keskkonnas. Ehitusveana defineeritakse ebakvaliteetset või asjatundmatut tegevust, milleks võib olla eksimus ehitusprojekti koostamisel, ehitustegevusest tulenevad vead, omanikujärelevalve tegevusest tulenevad eksimused, valed võtted materjalide ja seadmete paigaldamisel, ebaõiged lähenemised ehitise haldamisel ja hooldamisel ning mille tulemusel võib ehitis ja selle kasutamine põhjustada ohtu inimesele, varale või keskkonnale.

 

Palun valige sobiv viis enda tuvastamiseks: