Menüü

Ehitusvigade andmebaas

Ehitusevigade andmebaasi eesmärk on jagada teavet tegelike ja problemaatiliste ehitusprobleemide, nende tausta ja ennetamise kohta.

Viimati lisatud ehitusvead

Ehitamine
Ehitusvea kaart nr. 15

Jalakäijate vantsilla vantide väsimuspurunemine

1. Silla kirjeldus Jalakäijate sild on lahendatud kahesildelise vantsillana (vt. joonis 1), mille sillete mõõtmed on 19,9 m ja 50,1 mm. Pülooni kõrgus teki tasapinnast on...
Ehitamine
Ehitusvea kaart nr. 14

Pingebetoonist õõnespaneeli toepiirkonna purunemine punktkoormuse rakendamisel

1. Vea kirjeldus Mitmekorruselise hoone vertikaalsete tehnošahtide ehitamiseks oli osa pingebetoonist õõnespaneele toetatud vekseltala abil naaberpaneelidele (joonis 1). Veks...
Ehitamine
Ehitusvea kaart nr. 13

Tööstushoone raudbetoontalade sarrustuse vigane lahendus

1. Vea kirjeldus Raskelt koormatud raudbetoontalade juures avastati ehitusplatsil suur viga enne talade montaaži postidele. Probleem oli selles, et alumine tõmbesarrus ei oln...
Ehitamine
Ehitusvea kaart nr. 12

Külmaltpainutatud kanttorudest sõrestike montaažisõlmede vigane lahendus

1. Vea kirjeldus Ühel Tallinna objektil oli katusekanduritena kasutatud külmaltpainutatud kanttorudest terassõrestikke, millede alumine tõmmatud vöö oli montaažijätkus j...
Ehitamine
Ehitusvea kaart nr. 11

Tööstushoone raudbetoontalade sarrustuse vigane lahendus

1. Vea kirjeldus Tootmishoone alasarrustatud raudbetoontalade nõutava kandevõime puudumise tõttu tekkisid juba esimeste TT-tüüpi katuslaepaneelide paigaldamisel suured talade...
Ehitamine, Projekteerimine
Ehitusvea kaart nr. 10

Administratiivhoone saali lae raudbetoontalade vigane armeering

1. Vea kirjeldus Piki fassaadi jooksvale peatalale toetusid põiki hoonet 9 m avaga sekundaartalad, mis ulatusid konsoolselt 40 cm ulatuses läbi peatala fassaadipoolsele külje...
Ehitamine, Hooldamine ja käitamine
Ehitusvea kaart nr. 9

Raudbetoontala sisselõikega toesõlme vigane armeering

1. Vea kirjeldus Ühe nõukogude ajal ehitatud kaupluse raudbetoonpaneelidest ja -taladest lagi varises umbes pärast 17-aastast hoone ekspluatatsiooni. Üks tala toetus ruu...
Ehitamine, Projekteerimine
Ehitusvea kaart nr. 8

Tellisseintega mitmekorruselise hoone ehitusvead

1. Vea kirjeldus   Ühe silikaatkividest korrushoone talvetingimustes ehitamisel Lõuna-Eestis tõsteti nädala lõpul neljandale korrusele viis alust telliskive, et näd...
Ehitamine, Projekteerimine
Ehitusvea kaart nr. 7

Puit-metallsõrestike sõlmede vigane lahendus

1. Vea kirjeldus   Nõukogude ajal ehitati sadu heinaküüne, millede katuse kandekonstruktsiooniks oli puitmetallsõrestik. Kõik tõmmatud vardad olid terasest ja surut...
Ehitamine, Projekteerimine
Ehitusvea kaart nr. 6

Liimpuit-terassõrestike ülemiste vööde sidemete vigane lahendus

1. Vea kirjeldus   Ühe tootmishoone sõrestike ülemised vööd ja surutud võrguvardad olid valmistatud liimpuidust, alumine tõmmatud vöö ja tõmmatud diagonaalid ümarte...